Wi-Fi sistēmas noma


Mūsdienās, publiskie pasākumi nav iedomājami bez Wi-Fi, vai tas ir koncerts, festivāls, sporta sacensības vai kas cits. Apmeklētāji vienkarši sagaida kā Wi-Fi būs un darbosies labi.

Tipiski, pat ja pasākuma vietā ir kāda Wi-Fi sistēma, tā nav spējīga apkalpot neparasti lielu apmeklētāju skaitu. Tā pat, kā tiek iznomātas professionālās apgaismojuma un skaņas sistēmas pasākumiem, lai pasākumā būtu labs Wi-Fi, nepieciešams iznomāt professionālo Wi-Fi risinājumu.

Maksikoms SIA nodrošina Wi-Fi nomas pakalpojumu no 2010. gada. Mēs realizējam Wi-Fi projektus ļoti ātri un nodrošinam izcilu kvalitāti, jo mums ir lielisks aprīkojums un mēs zinam kā to lietot. Mūsu Wi-Fi risinājums apkalpoja apmeklētājus daudzos pasākumos, gan telpās, gan dabā, piemēram, mūzikas festivāli "Pozitivus", "Summersound", "Latvian song and dance festival", "Lake sounds, sporta sacensības "Rally Liepaja", "Eurobasket", kā arī festivāļi  "iNOVUSS", "Digital day 24", un citi...

Wi-Fi nomas pakalpojums sevī ietver:

  • tīkla plānošanu, SSID nosaukumu izvēli ("branding")
  • iekārtu uzstādīšanu un novākšanu
  • lietotāju atbalstu uz vietas pasākuma laikā
  • tīkla lietošanas atskaites
  • Internet pieslēgums izmantojot multikanālu 4G vārtējas (ja ir nepieciešams)

Pakalpojums pieejams pasākumiem gan telpās, gan dabā.

Lai nodrošināt Wi-Fi Jūsu pasākumam, aizpildiet pieprasījuma formu, un mēs sagatavosim Jums piedāvājumu.

ra events   lbs