Vilciena kustības sensors MXTS-20/IP


 Speciāli izstrādātais sensors MXTS-20/IP(ar izstrādāto MXTS-20/IP/E moduli), pielietojams vilcienu kustības uztveršanai objektos, kuros atvēlētā vieta sensora izvietošanai ir ierobežota.

Sensorā tiek izmantotas ultraskaņas un ultra platjoslas impulsa radaru tehnoloģijas precīzai vilciena kustības noteikšanai. Lai veiktu savas funkcijas, tas izmanto PoE vai līdzstrāvas barošanu un komunikācijai izmanto IP tīklu. 

Sensoram darbojoties ultraskaņas devējs raida signālu perpendikulāri vilciena ārējai malai, kamēr ultra platjoslas radars raida signālu zem 45 grādu leņķa( vilciena atrašanās vietas un ātruma noteikšanai ). Sensora precīzai uzstādīšanai tiek izmantots regulējams sensora stiprinājums.

Sensora ražošanā tiek izmantotas industriāla līmeņa detaļas un vairāki pārsprieguma aizsardzības moduļi, kas nodrošina sensora stabilu darbību pat skarbos apstākļos. Savukārt barošanas opcijas palielina instalācijas variāciju daudzumu.

  
Vilciena sensors ar stiprinājumu
  
Vilciena sensora modulis (bez ultra skaņas moduļa)

Vilciena sensora MXTS-20/IP (E) moduļa priekšrocības:

  • Vilciena uztveršana (1-8 m distancē)
  • Vilciena uztveršanai tiek izmantots gan ultraskana, gan ultra platjoslas impulsa radars
  • Vilciena ātruma mērīšana (0 – 250 km/h, pielāgojams)
  • Sensora uzstādīšana -- blakus vilciena sliedēm
  • Universāls stiprinājums –  iespējams uzstādīt un to regulēt uz staba vai sienas
  • Barošana – PoE vai DC
  • Komunikācija – IP tīkls
  • Iespējams integrēt moduli citās iekārtās(bez ārējā korpusa)

Sensors izstrādāts pateicoties:

Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta „Tehnoloģiju pārneses programma”, identifikācijas numurs 1.2.1.2/16/I/001, īstenošanas programma "Inovāciju vaučeru atbalsta pakalpojumi"

"Darbības programmas Izaugsme un nodarbinātība 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privātā sektora investīcijas P&A" 1.2.1.2. pasākuma "Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai""

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras

  1. gada 6. novembrī izsniegtais vaučers Nr. 74

Projekta mērķis: ir izgatavot jauna produkta prototipu vilciena statusa noteikšanai stacijās ar iespēju detektēt vilciena atnākšanu, atiešanu vai stāvēšanas statusu.

Vilcienu sensora pieejamība ļaus izveidot vilcienu atrašanās vietas detektēšanas sistēmu, ko paredzēts piedāvāt gan Latvijas dzelzceļam, gan (ar esošo Maksikoms, SIA ārzemju partneru palīdzību) starptautiskajā tirgū. Paredzamais efekts – eksporta apjoma palielināšana un pelņas palielināšana. 

 Šis ir jauns produkts uzņēmumam labi zināmajā informācijas tehnoloģiju tirgū. Paredzam, ka ar šī produkta izstrādi un ieviešanu uzņēmums gan cels savu kompetenci, gan paplašinās tirgu, rodot jaunas vietēja, Eiropas un pasaules mēroga iespējas.

Projekta finansējums: ERAF līdzfinansējums 24989.15 EUR.

Pielikumi