Kursi


SIA "Maksikoms" rīko apmācības kursus: 

"Tīkla aizsardzības iekārtu konfigurēšana"*

 Kurss ietver ugunsmūru tehnoloģiju un izmantošanas pamatus, izskata to uzstādīšanas, politiku konfigurēšanas un atbalsta procedūras. Kursa laboratorijas darbi dod iespēju izveidot praktiskās iemaņas iekārtu administrēšanā un konfigurēšanā.
 Kursantiem jābūt jau ar esošām datu tīklu tehnoloģiju zināšanām(CCNA vai analoģisks līmenis) 

"IP tīklu apkalpošanas tehniķis, v2.5"*

Ja ir vēlme iegūt zināšanas IP tīklu apkalpošanā, tad sniedzam kursus, kura laikā apgūsiet:

  1. Pamata zināšanas datortīklu tehnoloģijā (OSI 7 līmeņu tīkla modelis, Ethernet kadra struktūra utt.)
  2. Zināšanas par LAN un WAN tīklu. 
  3. IP adresācija
  4. IP maršrutēšana
  5. Microsoft Windows tīkli
  6. Praktiskās zināšanas(Kā,piemēram:VLAN konfigurēšana Cisco un Alcatel-Lucent komutatoros)

"WatchGuard FIREBOX konfigurēšanas pamati"*

Kurss, kura laikā apgūsiet:

  • Konfigurēšanas un monotoringa rīkus, kuri ietilpst WatchGuard System Manager (WSM)
  • WatchGuard Firebox, un FireboxV konfigurēšanu atbilstoši uzņēmuma vajadzībām
  • Apgūt bāzes drošības politiku veidošanu un pielietošanu FIREBOX iekārtām
  • Drošības un abonementa pakalpojumu (security suite subscriptions) izmantošanu FIREBOX iekārtu funkcionalitātes paplašināšanai.

Kurss paredzēts Watchguard Firebox iekārtu administratoriem ar esošām datu tīklu tehnoloģiju zināšanām (piemēram, CCNA vai analoģisks līmenis).

"Optiskās blivēšanas tehnoloģijas uzņēmumiem (CWDM/DWDM)"*

 Kurss paredzēts tiem, kas plāno ieviest, projektē, uzstāda vai apkalpo optiskos tīklus ar optiskās blīvēšanas tehnoloģiju izmantošanu. Vēlamas tīklu tehnoloģiju zināšanas bāzes līmenī (piemēram, CCNA sertifikāts vai analoģisks).
 Kurss aptver optiskas datu pārraides tehnolģiju pamatus, kā arī dažādas tehnoloģijas, kas var tikt izmantotas datu tīklu kapacitātes palielināšanai izmantojot optisko blīvēšanu, analizējot to pielietojuma priekšnosacījumus, ierobežojumus, priekšrocības un trūkumus.
 Kursā ietverti laboratorijas darbi optiskas blīvēšanas sistēmu saslēgšanā un diagnosticēšanā.

"Kurss "Bezvadu tīklu tehnoloģijas (WLAN)"*

 Kurss paredzēts tiem, kas plāno ieviest, projektē, uzstāda vai apkalpo bezvadu tīklus. Vēlamas tīklu tehnoloģiju zināšanas bāzes līmenī (piemēram, CCNA sertifikāts vai analoģisks).
 Kurss aptver bezvadu tehnoloģijas pamatus, dažādas tehnoloģijas, kas tiek izmantotas modernos bezvadu tīklos to kvalitātes un kapacitātes uzlabošanai, un praktisko bezvadu tīklu projektēšanu, ieviešanu un pārvaldību.
 Kursā ietverti laboratorijas darbi bezvadu tīkla uzstādīšanā, konfigurēšanā un diagnosticēšanā.

* -Pilni kursa apraksti pievienoti pielikumā