RIX


RIX LOGO 07 ENG

2012. gadā VAS „Starptautiskā lidosta „Rīga”” uzsāka Ruckus Wireless bezvadu sistēmas ieviešanu gan savā teritorijā, gan administrācijas ēkā, gan lidostas termināļos. Viena no galvenajām prasībām bija, lai tīkls spēj nodrošināt pārklājumu rokas svītru kodu skeneriem ne tikai iekštelpās, bet arī ārpus telpām un apgrūtinātos apstākļos.
Ņemot vērā lidostas vajadzības pēc augsta un stabila Wi-Fi tīkla pārklājuma, tika veikti mērījumi uz kuru pamata tika plānots un izstrādāts bezvadu tīkla piekļuves punktu izvietojums, kā arī optimālais daudzums. Tika izstrādāts arī atsevišķs plāns bezvadu tīkla piekļuves punktu novietojuma leņķim un virziena regulējumam.
Tāpat bija nepieciešams arī, lai iekārtas spētu nodrošināt vairākus tīklus vienlaicīgi – gan publisko, gan iekšējo, kas paredzēts darbinieku vajadzībām. Lai publiskais Wi-Fi tīkls būtu drošs, tika pievienota WEB autorizācija (Captive Portal).