Ruckus Wireless H320


   Iespēja, ka tīkla klientam, ienākot viesnīcu istabiņās, konferenču telpās, izglītības iestāžu auditorijās vai klasēs, līdzi ir tikai viena Wi-Fi atbalstoša iekārta, kļūst ar vien mazāka. Tāpēc ir ļoti svarīgi šādās vietās nodrošināt Wi-Fi pārklājumu. Bet Wi-Fi raidītāju uzstādīšana visās iestādes telpās, ir ļoti dārgs risinājums.

  Ruckus H320(802.11ac Wave 2) piekļuves punkts nodrošina gan Wi-Fi pārklājumu, gan Ethernet savienojumu klienta iekārtām vai iestādes aprīkojumam kā IPTV, IP telefonijai. Iekārtas kompaktais un neuzkrītošais dizains atvieglos tās izvietošanu un nostiprināšanu pie telpu sienām.

Specifikācija:

  • Nodrošina Wi-Fi pārklājumu telpās ar 802.11ac Wave 2 ātrumu un papildus 2 Ethernet portus fiziskam pieslēgumam.
  • Vairāku SSID uzstādīšana, papildus portu konfigurēšana IPTV vai klientu vajadzībām.
  • Atbalsta autentifikācijas metodes: 802.1x, MAC-adreses bāzētas, LDAP, RADIUS, aktīvā direktorija un autentifikācija izmantojot iekšējo lietotāju datubāzi.
  • Wi-FI signāla adaptīva regulēšana izmantojot BeamFlex antenu tehnoloģiju, sniedz plašāku tīkla pārklājumu.
  • ChannelFly technoloģija automātiski izvēlās mazāk trokšnaināko Wi-Fi kanālu, labākai datu pārraidei.
  • Papildus programmatūra: Cloudpath, SCI network analytics, SPoT real-time Wi-Fi location engine.

antenna

Pielikumi