ZoneDirector 3000


 Tagad, pat uzņēmumiem ar mazu un ierobežotu IT jomai atvēlēto bužetu un darba spēku, ir iespējams izveidot drošu bezvadu tīklu ar zemām izmaksām, izmantojot ZoneDirector 3000. Šī kontroliera mērķis ir, nodrošinot tā intuitīvu pārvaldību, izveidot un kontrolēt augstas veiktspējas bezvadu tīklu, izmantojot līdz pat 500 ZoneFlex piekļuves punktiem. Vienā bezvadu tīklā var izmantot vairākus šāda veida kontrolierus, kuri, savā starpā sinhronizējoties, nodrošina turpmāko tīkla darbību un stabilitāti gadījumos, kad viens no tiem neparedzēti pārtraucis darbību.

ZoneDirector programmatūras iespējas:

 • Nodrošina bezvadu tīklu, tā drošību, tīkla radio frekvences un atrašanās vietu pārvaldību. 
 • SmartMesh -  funkcija, kas nodrošina iespēju tīkla raidīšanu starp piekļuves punktiem gadījumos, kad nav iespējams nodrošināt Ethernet savienojumu visiem piekļuves punktiem tīklā.
 • Adaptable Hybrid SmartMesh - paplašina tīkla pārklājuma iespējamās robežas, izmantojot pie Ethernet tīkla pievienotos piekļuves punktus.
 • Dinamiski izveidotās Pre-Shared Keys (PSK) atslēgas, kas automātiski tiek izsniegtas tīkla lietotāju iekārtām.
 • Atbalsta: 802.1x, LDAP (captive portal), native Active Directory un RADIUS autentifikāciju ar dinamisko VLAN piešķiršanu.
 • Multi-saišu autentifikācija apjomīgos datu tīklos.
 • Automātiskā datu plūsmas novirzīšana, izmantojot WISPr multi-saišu autentifikācijā.
 • Palielina Wi-Fi tīkla tīkla stabilitāti, nodrošinot nepārtrauktus balss sakarus, izmantojot 3 tīkla slāņa tunelēšanu.
 • Lietotāju iekārtu novirze uz vispiemērotāko frekvenci(2.4GHz vai 5Ghz), tīkla noslodzes balansēšana un Wi-Fi tīkla spektra optimizēšana
 • Lietotāju tīkla piekļuves ierobežojumu kontrole
 • Lietotāju datu plūsmas kontrole konkrētos SSID, nodrošinot sabalansētu tīkla izmantošanu starp lietotājiem.
 • Palielina maksimālo datu plūsmas apstrādi sūtot visu datu plūsmu no piekļuves punkta uz vadu tīklu.
 • Atbalsta SPot atrašanās vietas pakalpojumu.

Kontroliera ieviešanas priekšrocības:

 • Vienkāršota kontroliera integrācija esošajā tīkla infrastruktūrā
 • Integrējās jebkurā 2 vai 3 slāņa tīklā.
 • Automātiski atklāj un konfigurē ZoneFlex piekļuves punktus
 • Automātiski: pielāgo piekļuves punkta pārraides jaudu, piešķir radio frekvences kanālu piekļuves punktiem, samazinot signāla traucējumus, un nodrošina tīkla redundanti.
 • Dinamiskā radio frekvences kontrole
 • Atbalsta 32 dažādus bezvada tīklus, kuri ir piesaistīti specifiskam tīklam vai piekļuves punktam
 • Ātra un intuitīva iekārtas konfigurācija, izmantojot interneta pārlūku
 • Pielāgojamais pārvaldības panelis nodrošina tīkla administratoram ātru pieejamu tīkla un tā klientu informācijas atspoguļojumu.
 • Reālā laikā tiek atspoguļota piekļuves punktu atrašanās vieta, signāla pārklājumu un Smart Mesh Networking topoloģija.
 • SpeedFlex ļauj tīkla administratoram attālināti vai uz vietas noteikt Wi-Fi tīkla sniegumu.

 Cenas/snieguma attiecība

 • Nesalīdzināmi izdevīgākas izmaksas
 • Papildus funkcionalitāte, salīdzinot ar citiem risinājumiem.
 • Nav nepieciešama nepārtraukt uzraudzība