Video satura analīze


 VCA analītika iespējas ļauj to ieviest dažāda tipa scenārijos kā perimetra drošības nodrošināšanā, satiksmes plūsmas uzraudzībā, mazumtirzniecības efektivitātes uzlabošanā un citos gadījumos.

 Pateicoties pielāgojamam objektu klasifikācijas filtram priekš jūsu vajadzībām, VCAcore objektu klasifikators spēj darboties nepieciešamajos scenārijos. Spēja šādos scenārijos atšķirt ignorējamos objektus(zirnekļu pārrāpošana pār objektīvu, mašīnas gaismu uzspīdēšana uz sensora vai citas apkārtējās vides izmaiņas)  no patiesi interesējošajiem objektiem ir ļoti būtiska. Papildus šī analītika darbojās bez speciālām novērošanas kamerām vai kameru kalibrācijas.

VCAcore izmanto 3 dažāda tipa principus, lai veiktu tālākas darbības:

  1. Algoritma izpilde, kas tiek veikta, kad tiek novērota noteikta darbība vai objekta rīcība, parādīšanās.
  2. Filtrs, kad kāds objekts izpilda noteiktu darbību, piemēram pārsniedz kustības ātrumu.
  3. Loģiskā saite, kas veic darbību, ja ir novērota vairākas darbības attiecīgā secībā.

Divu nosacījumu izpildes piemērs

Šajā gadījumā tiek veikta darbība, ja objekts, kas šķērsojis "nosacītu pirmās bīstamības zonu"  pēc noteikta laika perioda šķēršo nākošo zonu. Šis piešķirtais laika periods ir galvenais faktors trauksmes, vai ziņojuma parādīšanai. Pateicoties šim laika periodam un zonām sistēma var noteikt, objekta kustības virzienu un tā ātrumu, no kā var izspriest vai objekts veic kādas bīstamas/neatļautas darbības.