WiFi4EU


Vairāk par WiFi4EU projejktu:

 WiFi4EU Ir Eiropas Komisijas projekts ar mērķi nodrošināt bezmaksas Wi-Fi pašvaldību iedzīvotājiem un to viesiem publiskās vietās kā parkos, publiskās ēkās, bibliotēkās, veselības centros, muzejos un cituviet.
 Finansējumu pašvaldības no Eiropas Komisijas saņem fiksetās summas granta formā (15 000 Euro vērtībā), kas paredzēts Wi-Fi iekārtu iegādei un uzstādīšanai un tiek izmaksāts instalācijas kompānijai teiši no EU aģentūras.
Projekta lapa, ar visu informāciju par projektu (tā skaitā arī apstiprināto pilsētu saraksts) : https://wifi4eu.ec.europa.eu/#/home

29146 pašvaldības visā Eiropā ir jau reģistrējušās šim projektam.

Galvenie projekta faktori, kurus nepieciešams zināt pašvaldībām un iekārtu uzstādītājiem:

1. Atbilstība tehniskās specifikācijas prasībām, ko noteikusi Eiropas Komisija. No kurām svarīgākās ir:
         • Izmantot modernas un profesionālas iekārtas, risinājumus, jo summa par projektu ir fiksēta. Izmantojot lētas iekārtas nebūs izdevīgi ne pašvaldībai, ne gala lietotājiem.
         • Klientu pirmreizējās autorizācijas portāls, kas atbilst Eiropas Komisijas noteiktajām prasībām.
         • Klientu pirmreizējās autorizācijas protālā jāiekļauj Eiropa Komisijas nodrošināts programmatūras kods, kas uzrauga tīkla aktivitātes, ātrumu un tā atbilstību projektam.
         • Pašvaldībai jānodrošina Interneta pieslēgums ar minimālo ātrumu 30MB/s
         • Tīklam jāatbilst projekta prasībām  vismaz 3 gadus pēc projekta pabeigšanas

2. Pēc Wi-Fi tīkla instalācijas, notiek automatizētā pārbaude no Eiropas Komisijas puses, un jā tīkls tieka atzīts par prasībām atbilstošu, EU aģentūŗa 60 dienu laikā veic maksājumu instalācijas kompānijai 15 000 Eur summā.
3. Pēc projekta nodošanas bezvadu tīkla darbība tiek automatiski un pastāvīgi kontrolēta no EU  aģentūŗas puses, un pašvaldība ir atbildīga par tīkla darbību atbilstoši prasībām (vismaz 3 gadus pēc nodošanas). Ja Wi-Fi tīkls pēc projekta nodošanas kļūst neatbilstošs prasībām (nedarbojās, vai nav izpildīta kāda cita prasība, piemēram, samazināt tīkla ātrums), pašvaldībai var nākties atgriezt finansējuma summa Eiropas Komisijai.

Svarīgi: Interneta pieslēguma infrastruktūru Wi-Fi tīklam jānodrošina pašvaldībai,  tās izmaksas netiek segtas ar WiFi4EU projekta līdzekļiem. Ja nepieciešams, mēs varam palīdzēt nepieciešamās infrastruktūras izveidei, bet par to ir jāvienojas atsevišķi.